Huisregels

Voor coffeeshops gelden de zogenoemde AHOJGI-criteria. Op basis van deze criteria gelden bij Pluto de volgende huisregels:
 • Geen toegang onder de 18 jaar.
 • Je dient altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
 • Personen die zich toegang proberen te verschaffen met valse legitimatiebewijzen of legitimatiebewijzen van anderen worden aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Het is niet toegestaan om zelf-meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan alcohol en/of harddrugs te nuttigen of bij je te hebben.
 • Het is niet toegestaan om THC bevattende wax, shatter, olie of concentraten in welke vorm dan ook bij ons te consumeren dan wel op zak te hebben.
 • Het is verboden meer dan 5 gram cannabisproducten in je bezit te hebben.
 • Het dragen van wapens is streng verboden.
 • Bij betreding van de zaak dien je herkenbaar te zijn. Daarom is het niet toegestaan om capuchons, zonnebrillen, helmen en dergelijke te dragen.
 • Het veroorzaken van overlast in, of in de directe omgeving van, de zaak wordt niet getolereerd. Hieronder valt o.a.: schreeuwen op straat, draaiende motoren, harde muziek en het tegen het verkeer in rijden in de straat. Bij overtreding krijg je direct een ontzegging.
 • Parkeren dient te gebeuren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Verboden toegang voor honden en andere dieren. Behalve (blinden-)geleidehonden.
 • Het is niet toegestaan om spelen te organiseren voor geld en/of goederen.
 • Handel drijven in of vanuit de zaak, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.
 • Wij doen er alles aan om onze zaak voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht en dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • Bij overtreding van onze huis- en gedragsregels kan je onmiddellijk de toegang worden ontzegd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde de politie ingelicht.